2019/08/24 - شنبه 2 شهريور 1398
2019/08/24 - شنبه 2 شهريور 1398
مشروح خبر

مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه خبر داد
افتتاح رسمی ایستگاه های «محمدیه» و «بسیج»؛ 4 شهریور

شهرنوشت: مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه از بهره برداری آزمایشی ایستگاه های «محمدیه» و «بسیج» در تاریخ 28 مردادماه و افتتاح رسمی این دو ایستگاه در تاریخ 4 شهریورماه خبر داد. 

افتتاح رسمی ایستگاه های «محمدیه» و «بسیج»؛ 4 شهریور
1398/5/23 10:11:0|print

علي امام در گفت‌وگو با خبرنگار شهرنوشت، در‌مورد زمان افتتاح ایستگاه های محمدیه و بسیج در خط 7 مترو، گفت: بهره برداری آزمایشی برای استفاده عموم شهروندان از این ایستگاه ها در تاریخ 28 مردادماه صورت می گیرد. 

وی ادامه داد: ایستگاه های محمدیه و بسیج در تاریخ 4 شهریورماه با حضور مدیران شهری به طور رسمی افتتاح خواهند شد. 

گفتنی است؛ خط 7 بیشترین ایستگاه تقاطعی با شبکه مترو تهران در عبور از مناطق تجاری (بازار بزرگ) و آموزشی تهران را دارد. همچنین بیشترین تعداد مسافرگیری با توجه به تعداد ایستگا‌ه‌ها در این خط انجام می شود و طراحی و اجرای سامانه تهویه مطابق با آخرین استانداردهای روز دنیا انجام شده و با توجه به سناریویی بهره برداری این سیستم کفایت می کند.

افتتاح اولیه و ناقص خط 7 مترو در تاریخ 20 خردادماه سال 96 صورت گرفت، اما با آغاز به کار دور جدید مدیریت شهری، با توجه به مشکلاتی همچون ناایمن بودن مسیر، این خط تعطیل شد.