2019/08/24 - شنبه 2 شهريور 1398
2019/08/24 - شنبه 2 شهريور 1398
مشروح خبر

در گفت و گو با مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه؛
جزییات تجهیزات ایستگاه های میدان «محمدیه» و «بسیج» تشریح شد

شهرنوشت: مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) درباره تعداد و انواع تجهیزات ایستگاه های میدان محمدیه و بسیج توضیح داد. 

جزییات تجهیزات ایستگاه های میدان «محمدیه» و «بسیج» تشریح شد
1398/5/22 14:0:0|print

علی امام در گفت‌وگو با خبرنگار شهرنوشت، در مورد نصب تجهیزات در ایستگاه میدان محمدیه، بیان کرد: سیستم تهویه شامل یک واحد فن نیم تونلی و یک واحد فن ایستگاهی با مجهز بودن به آخرین سیستم ایرواشر و پکیج تهویه است که تمام این اجزا نصب شد و تابلوی اتاق‌های LPS شرقی و غربی نیز آماده بهره برداری است. بخش قدرت، دارای سه پست است که پست ایستگاهی، برق داخل ایستگاه و پست تونلی برق ریل سوم را تأمین می‌کند. همچنین سیستم مخابرات اعم از ساعت، پیجینگ و بیسیم آماده بهره برداری است. 12 عدد پله برقی هم در این ایستگاه نصب شده است.

وی ادامه داد: ایستگاه میدان محمدیه واقع در خط 7 دارای 2 جایگاه آسانسور است که در اوایل مهرماه نصب خواهند شد.

امام درباره تجهیزات ایستگاه بسیج نیز تصریح کرد: سیستم تهویه شامل دو واحد نیم تونلی و یک واحد ایستگاهی است؛ هر سه پست قدرت این ایستگاه و سیستم‌های مخابرات آماده بهره برداری هستند. همچنین این ایستگاه یک جایگاه آسانسور دارد که اوایل مهرماه نصب خواهد شد.

به گفته مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه، 8 پله برقی از دوره گذشته مدیریت شهری در این ایستگاه نصب شده بود. 

به گزارش خبرنگار شهرنوشت؛ شفت میان تونلی ایستگاه محمدیه تا ایستگاه مهدیه درحال بهره برداری است. همچنین در بهمن ماه سال جاری برای حد فاصل ایستگاه بسیج - آهنگ، 8 هواکش نصب خواهد شد.

گفتنی است؛ خط 7 بیشترین ایستگاه تقاطعی با شبکه مترو تهران در عبور از مناطق تجاری (بازار بزرگ) و آموزشی تهران را دارد. همچنین بیشترین تعداد مسافرگیری با توجه به تعداد ایستگا‌ه‌ها در این خط انجام می شود و طراحی و اجرای سامانه تهویه مطابق با آخرین استانداردهای روز دنیا انجام شده و با توجه به سناریویی بهره برداری این سیستم کفایت می کند.  

افتتاح اولیه و ناقص خط 7 مترو در تاریخ 20 خردادماه سال 96 صورت گرفت، اما با آغاز به کار دور جدید مدیریت شهری، با توجه به مشکلاتی همچون ناایمن بودن مسیر، این خط تعطیل شد.