2019/08/24 - شنبه 2 شهريور 1398
2019/08/24 - شنبه 2 شهريور 1398
مشروح خبر

با حضور مدیرکل سلامت شهرداری تهران بررسی شد
میزان تحقق استانداردهای مناسب سازی سامانه‌های حمل و نقل
شهرنوشت: اولین نشست بررسی میزان تحقق استانداردهای مناسب سازي ايستگاه ها و قطارهاي شهري با هدف شناسایی چالش های اجرایی و بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد برگزار شد.
 میزان تحقق استانداردهای مناسب سازی سامانه‌های حمل و نقل
1398/5/22 9:16:0|print


به گزارش خبرنگار شهرنوشت این جلسه با حضور زینب نصیری، مدیرکل سلامت شهرداری تهران، عضو شورای مشورتی شهردار تهران در امور توان یابان، نمایندگان شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه و تعدادی از  روسای سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه افراد دارای معلولیت در محل اداره کل سلامت برگزار شد.   

زینب نصیری در ابتدا با اشاره به اینکه یکی از مشکلات اصلی افراد دارای معلولیت به منظور حضور در جامعه ضعف در سیستم حمل و نقل شهری از جمله قطارهای شهری است و همچنین نظر به اهتمام مدیریت شهری نسبت به رفع نواقص موجود در این حوزه، هدف از برگزاری این نشست را بررسی میزان استانداردهای مناسب سازی ايستگاه ها و قطارهاي شهري مترو و ارائه راهکارهای عملیاتی به منظور تحقق کامل استانداردهای مذکور دانست.
مدیرکل سلامت شهراری تهران مواردی چون الزامات مرتبط با استانداردهای ایستگاه های ریلی و ناوگان ریلی از جمله نصب علامت بین المللی معلولیت و علائم بساوایی راهنما در تمامی طول ایستگاه و واگن ها، تعبیه حداقل دو محل ویژه صندلی چرخدار در هر واگن، اختصاص حداقل یک واگن برای معلولینی که با صندلی چرخدار حرکت می کنند با اختصاص سطوح شیبدار متحرک، نصب آسانسور در تمامی ایستگاه ها، اختصاص 10 درصد صندلی ها در هر واگن به افراد دارای معلولیت، نصب دستگیره های استاندارد در واگن ها و مسیرهای منتج به واگن، در نظر گیری محلی برای قرار گرفتن یک صندلی چرخدار به همراه تجهیزات ایمنی نظیر کمربند مهار صندلی چرخدار و... را  استانداردهایی دانست که در ضوابط و دستورالعمل های مناسب سازی فضاهای شهری و سامانه های حمل و نقل بیش از 8  سال است که ابلاغ گردیده است، لیکن به نظر می رسد در تحقق آن اهتمام لازم صورت نگرفته است.
در پایان این نشست نصیری اظهار امیدواری کرد که  با رویکرد علمی و انسان محوری که در دوره جدید مدیریت شهری وجود دارد و با بهره گیری از همفکری و مشارکت اجرایی و نظارتی سازمان های مردم نهاد بتوانیم شاهد اقدامات موثر در حوزه حمل و نقل عمومی با تاکید بر افراد دارای معلولیت باشیم.   
بنابراین گزارش؛ در این جلسه  ارائه گزارش فعالیت های انجام شده شرکت بهره برداری مترو در حوزه افراد دارای معلولیت، ضرورت مناسب سازی و دسترس پذیری سامانه حمل و نقل شهری به ویژه مناسب سازي ايستگاه ها و قطارهاي شهري،  لزوم تهیه مستندات لازم در خصوص شاخص های استاندارد سازی مترو به منظور بهره مندی افراد دارای نیازهای ویژه از زمان ورود به ایستگاه تا داخل واگن برای تمامی انواع معلولیت ها و اهمیت نظارت بیشتر بر امر مناسب سازی، تاکید بر استفاده از ظرفیت افراد دارای معلولیت و سازمان های مردم نهاد در برنامه ریزی های شهری به ویژه امر مناسب سازی، آموزش کلیه افراد مرتبط با افراد دارای معلولیت با تاکید بر راهبران مترو از جمله مواردی بود که به آن پرداخته شد.