2019/08/23 - جمعه 1 شهريور 1398
2019/08/23 - جمعه 1 شهريور 1398
مشروح خبر

با حکم رئیس مرکز ارتباطات:
رئیس و اعضای کمیته انتصابات مدیران روابط عمومی منصوب شدند
شهرنوشت: رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران طی حکمی اعضای کمیته انتصابات مدیران روابط عمومی را منصوب کرد.
رئیس و اعضای کمیته انتصابات مدیران روابط عمومی منصوب شدند
1398/5/20 15:19:0|print


براساس گزارش شهرنوشت، غلامحسین محمدی، رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران؛ پدرام الوندی، قاسم بی نیاز، داوود زارعیان، امیر لعلی و سید مجتبی تقوی نژاد را به عنوان اعضای کمیته انتصابات مدیران روابط عمومی شهرداری تهران منصوب کرد. همچنین سید مجتبی تقوی نژاد، معاون روابط عمومی مرکز به عنوان رئیس این کمیته منصوب شد.


در بخش هایی از این حکم آمده است:

دستیابی به رهیافت "تهران شهری برای همه" مرهون نقش آفرینی، اهتمام و مشارکت همه جانبه نیروهای مبتکر و خلاقی است که با پشتکار و اراده مصمم، مسیر بالندگی مدیریت شهری پایتخت جمهوری اسلامی ایران را در عرصه ارتباطات و روابط عمومی فراهم می نمایند.

امید است با استعانت از الطاف الهی و حسن تدبیر در بررسی، احراز و تقویت صلاحیت های علمی، تخصصی و اجرایی مجموعه مدیران روابط عمومی شهرداری تهران موفق و موید باشید.

لازم به توضیح است؛ کمیته تخصصی انتصابات مدیران وظیفه بررسی صلاحیت های علمی، اجرایی و تخصصی مدیران روابط عمومی مناطق، معاونت ها، سازمان ها، شرکت ها و ادارات کل شهرداری تهران را برعهده دارد.