2019/08/23 - جمعه 1 شهريور 1398
2019/08/23 - جمعه 1 شهريور 1398
مشروح خبر

مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری مطرح کرد
عوارض خودرو؛ مناسب ترین منابع درآمد شهرداری‌ها برای توسعه و عمران شهر

شهرنوشت: مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران، معتقد است: عوارض خودرو در کنار سایردرآمدهای پایدار از جمله، عوارض نوسازی و بهای خدمات مدیریت پسماند، مناسبترین منابع درآمد شهرداری‌ها برای توسعه و عمران شهر و ارائه خدمات مطلوب تر هستند.


عوارض خودرو؛ مناسب ترین منابع درآمد شهرداری‌ها برای توسعه و عمران شهر
1398/5/23 10:0:0|print

وحید عرب در گفت‌وگو با خبرنگار شهرنوشت، با بیان اینکه شهرداری تهران با راه اندازی سامانه تهران–من، (my.tehran.ir) پرداخت عوارض را برای شهروندان تهرانی، آسان کرده است، اظهار کرد: شهروندان با این اقدام، بدون مراجعه حضوری به دفاتر خدمات، می‌توانند کلیه عوارض پایدار شهرداری را مانند عوارض خودرو، عوارض طرح ترافیک و عوارض نوسازی پرداخت کنند.

به گفته او؛ این امکان در سال جاری به روشهای پرداخت عوارض خودرو اضافه شده و لازم است ابتدا شهروندان در سامانه «تهران-من» ثبت نام کنند و خودرو تحت مالکیت خود  را معرفی و نسبت به پرداخت عوارض خودرو از طریق حساب بانکی اقدام کنند.

مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران، گفت: چنانچه اطلاعات خودروی مورد نظر در این سامانه موجود نباشد، شهروندان می توانند با خود اظهاری و بارگذاری مدارک خودروی خود در سامانه، نسبت به تشکیل پرونده خودرو اقدام و عوارض را پرداخت کنند. همچنین تقسیط پرداخت عوارض سالیانه  خودرو نیز در این سامانه پیش بینی شده است.

عرب همچنین درباره تفاوت عوارض طرح ترافیک خودرو و عوارض خودرو هم توضیح داد: عوارض خودرو بر مبنای قیمت خودرو که با استناد به حکم ذیربط قانون مالیات بر ارزش افزوده است توسط شهرداری محل از مالکان خودرو دریافت می شود. اما عوارض طرح ترافیک، بر مبنای ورود و خروج خودرو و از خودرو هایی که خواستار ورود به محدوده مرکزی شهر و طرح ترافیک است، دریافت می‌شود.

او ادامه داد: هر یک از این موارد دارای ردیف عوارض و حسابهای شهرداری متفاوت بوده که مالکان با مراجعه به دفاتر «خدمات الکترونیک شهر» و «دفاتر پیشخوان دولت» می‌توانند هم زمان عوارض خودرو را پرداخت کنند. یا در صورت مراجعه به سایت تهران – من  نیز می‌توانند  به صورت غیر حضوری عوارض مربوطه را پرداخت کند.

عرب با بیان اینکه عوارض خودرو در کنار سایردرآمدهای پایدار از جمله، عوارض نوسازی، کسب و پیشه وبهای خدمات مدیریت پسماند، مناسبترین منابع درآمد شهرداریها برای توسعه و عمران شهر و ارائه خدمات مطلوب تر هستند، گفت: ضمن تشکر و قدردانی از شهروندان تهرانی اعلام می‌کنیم با پرداخت به هنگام عوارض  مسیر توسعه پایدار شهر هموارتر می‌شود و امیدواریم با مشارکت در پرداخت به موقع عوارض و بهای خدمات، شهروندان محترم نیز بتوانند در آبادانی وعمران شهر تهران سهیم باشند  و مدیریت شهری را  نیز در رسیدن به این امر یاری کنند.