2019/08/23 - جمعه 1 شهريور 1398
2019/08/23 - جمعه 1 شهريور 1398
مشروح خبر

مدیرعامل خبرگزاری ایرنا در مراسم روز خبرنگار تاکید کرد
تهدیدانگاری رسانه ها نه به نفع رسانه است، نه جامعه/رسانه ذاتاً مولد فرصت و سرمایه است

شهرنوشت: مدیرعامل خبرگزاری ایرنا گفت که تهدیدانگاری رسانه نه به نفع رسانه است و نه جامعه. 

تهدیدانگاری رسانه ها نه به نفع رسانه است، نه جامعه/رسانه ذاتاً مولد فرصت و سرمایه است
1398/5/19 20:22:0|print

به گزارش خبرنگار شهرنوشت، سید ضياء هاشمي مديرعامل خبرگزاري ايرنا عصر امروز در مراسم روز خبرنگار که با حضور شهردار تهران و اصحاب رسانه برگزار شد، با بيان اينكه رسانه و روابط عمومی دو نقش متفاوت دارند، گفت: رسانه نمی‌تواند و نباید نقش روابط عمومی را داشته باشد؛ روابط عمومی هم نباید تصور کند که در حوزه رسانه است. این دو، دو ماموریت و نقش دارند که مکمل یکدیگر اند، اما یکسان نیستند. 

وی ادامه داد: رسانه رسمی نمی‌تواند صرفا بازگو و بازتاب دهنده خبرهای خوشایند باشد. رسانه اگر نتواند نگاه جامع داشته باشد و از استقلال حرفه‌ای برخوردار باشد آنگاه نمی‌تواند رسانه مرجع باشد.

مدیرعامل خبرگزاری ایرنا تصریح کرد: رسانه‌ها در جامعه ما فرصت هستند نه تهدید؛ تهدیدانگاری رسانه‌ها نه به نفع رسانه‌ است نه به نفع جامعه. زمانی‌ که رسانه را تحلیل می‌کنیم بیشتر نگران چالش‌ها و عوارض‌ی هستیم که از سمت رسانه می‌تواند ایجاد شود. رسانه ذاتا ایجادکننده فرصت و سرمایه است. اگر این نگاه اصلاح و‌ تقویت شود می‌توان امیدوار بود که رسانه‌هایی در شأن و تراز کشور داشته باشیم؛ متأسفانه نتوانسته‌ایم در سطح جهانی جایگاه خود را پیدا کنیم.

هاشمی افزود: زمانی می توانیم رسانه‌های جهانی داشته باشیم که در عرصه‌های فراملی حضور مستمر و موفق داشته باشیم. رسانه‌ها فراز و فرودهای متفاوتی دارند، گاهی اتفاقات مختلف مانند وضعیت اقتصادی و ... رسانه‌ها را دچار فرود می‌کنند و همین موجب می‌شود رسانه نتواند در عرصه‌های جهانی و بین المللی ظاهر شود.

وی تاکید کرد: منابع انسانی و نیروهای ارزشمندی که در رسانه‌های مختلف وجود دارند، می‌توانند قوی‌تر بدرخشند. امیدوارم با نگاه رو به بهبودی که برای رسانه‌های ایجاد شده، رسانه بتواند نقش قوی تر ایفا کند و در موضع خود نه روابط عمومی ظاهر شود.