2019/08/23 - جمعه 1 شهريور 1398
2019/08/23 - جمعه 1 شهريور 1398
مشروح خبر

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار مطرح کرد
همراهی مردم با مدیران شهری در صورت آگاهی از مشکلات/رسانه پیغام بر مسئولان نباشد

شهرنوشت: معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد گفت که مردم در صورت آگاهی از مشکلات، با مدیران شهری همراهی خواهند کرد. 

همراهی مردم با مدیران شهری در صورت آگاهی از مشکلات/رسانه پیغام بر مسئولان نباشد
1398/5/19 20:13:0|print

به گزارش خبرنگار شهرنوشت، محمد خدادی در مراسم تکریم از خبرنگاران شهری که عصر امروز با حضور پیروز حناچی شهردار تهران در ایوان شمس برگزار شد، گفت: امروز شبیه هیچ روزی نیست. اگر بتوانیم این مورد را بپذیرم و با این نگاه وارد شویم به نتیجه می رسیم و اگر از این نکته غافل شویم به نتیجه ای نخواهیم رسید.

وی افزود: برای اداره شهر باید به دنبال شریک باشیم، شهر را بدون شریک نمی توانیم اداره کنیم. نمی توانیم از مردم انتظار داشته باشیم در مدیریت شهر مشارکت داشته باشند، ولی آن ها را وارد عمل نکنیم.

خدادی با تاکید بر اینکه اگر مردم از مشکلات شهری آگاه و نسبت به حل آن قانع شوند، با مدیریت شهری همراهی می کنند، تصریح کرد: مسئولین از اخباری که صرفا گزارش کار ارائه می کند، دوری کنند. تلاش کنیم اعداد و ارقام خودشان گویای عملکرد ما باشند. 

وی ادامه داد: شهرداری هم نباید از رسانه فقط برای ارائه گزارش استفاده کند. قانع کردن مردم باید در صدر اقدامات شهرداری قرار بگیرد. در واقع از مخاطب باید به رسانه برسیم و از رسانه به مردم رسیدن را فراموش کنیم.

خدادی با تاکید بر اینکه باید به خواست مردم اطلاعات تولید شود، گفت: تولید محتوا را در بحث شهری بر هر چیزی اولویت بدهید. حلقه مفید و موثر ما تولید اثر است که ماندگار می شود. تلاش کنیم به عمق برویم و به جای کمی گرایی به دنبال کیفیت باشیم؛ محتوا غالب باشد چرا که محتوا ماندگار است.

خدادی به همکاری رسانه ها و مسولین شهری تاکید کرد و گفت: انتظار داریم رسانه پیغام بر مسئولین نباشد؛ بلکه به عنوان کارشناس ارتباطی در کنار مسئولین و مردم باشد. رسانه را ابزاری برای انتقال پیام بدانید؛ این ارتباط باید دو سویه و برای جلب مشارکت مردم در اداره شهر باشد. 

وی عنوان کرد: باید بیشتر از اینکه حرف بزنیم، به حرف های مردم گوش دهیم و از این فضای یک سویه ای که شاهد آن هستیم خارج شویم. امیدوارم روزی برسد که تیتر روزنامه ها از حرف های مردم باشد.