2019/08/23 - جمعه 1 شهريور 1398
2019/08/23 - جمعه 1 شهريور 1398
مشروح خبر


ابلاغ بخشنامه «ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد» به زیر مجموعه های شهرداری تهران

بخشنامه «ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد» به زیر مجموعه های شهرداری تهران ابلاغ شد.

ابلاغ بخشنامه «ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد» به زیر مجموعه های شهرداری تهران
1398/5/19 17:6:0|print

به گزارش شهرنوشت پیروز حناچی، شهردار تهران در بخشنامه ای تحت عنوان «ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد» اعلام کرد: « به‌منظور صيانت از حقوق عمومي و بيت‌المال و ارتقاء سلامت اداري و مبارزه جدي با فساد و در راستاي اجراي منويات مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) به شرح امريه مندرج در بند 4 بيانيه مهم و راهبردي گام دوم انقلاب خطاب به ملت ايران در چهلمين سالروز انقلاب اسلامي با سرفصل عدالت و مبارزه با فساد و نظر به تكاليف مندرج در مواد 13، 14 و 15قانون ارتقاء سلامت اداري و مقابله با فساد مصوبه 1390 و ماده 606 قانون مجازات اسلامي (فصل پنجم تعزيرات و مجازات بازدارنده مصوب 1375) و ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1373 و ديگر قوانين موضوعه، به‌موجب اين بخشنامه مؤكداً تأكيد مي‌گردد نظارت دقيق بر عملكرد كاركنان و تشويق و قدرداني از پرسنل خدوم و پاك‌دست و برخورد با پرسنل متخلف از وظايف اصلي و قانوني مديران مي‌باشد.»

در ادامه این بخشنامه آمده است: «معاونين، شهرداران مناطق، مديران كل ستادي و روساء و مديران عامل سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه شهرداري مكلف‌اند تمهيدات و تدابير پيشگيرانه را به‌منظور ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد اتخاذ و همچنين سازوكارهاي نظارتي دقيق را براي جلوگيري از وقوع هرگونه تخلف و جرم به كار بسته و در صورت كشف هرگونه تخلف و جرم مطابق با قوانين اخيرالاشعار مراتب را به قيد فوريت به سازمان‌ها و واحدهاي نظارتي شهرداري (سازمان بازرسي، حراست كل، اداره كل حقوقي، اداره كل رسيدگي به تخلفات اداري و كميته انضباط كار) به‌صورت مستند و مستدل گزارش نمايند و سازمان‌ها و واحدهاي نظارتي علاوه بر وظايف ذاتي و قانوني خود مكلفند در حداقل زمان ممكن با رعايت ضوابط و مقررات و بدون هر گونه تسامح و اغماض به گزارش‌هاي واصله رسيدگي و در صورت صحت، در جهت احقاق حقوق شهروندان و مجازات متخلفين، پرونده را به مراجع قانوني ارسال و تا حصول نتيجه پيگيري نمايند. ستاد ارتقاء سلامت اداري و مقابله با فساد شهرداري موظف است علاوه بر انجام وظايف مصرح در قانون، ماهانه گزارش اقدامات انجام‌شده را در دو بخش پيشگيري و مقابله ارائه نمايد.»