2019/08/23 - جمعه 1 شهريور 1398
2019/08/23 - جمعه 1 شهريور 1398
مشروح خبر

مظاهریان:
چابک سازی در سازمان شهرداری تهران را از بالا به پایین برنامه ریزی می کنیم

شهرنوشت:حامد مظاهریان، معاون برنامه ریزی و توسعه شهری و سرپرست منابع انسانی شهرداری تهران با تأکید بر اینکه در نگاه جدید به شهرداری تهران، ایجاد مشارکت شهروندان در اداره شهر اهمیت مضاعفی یافته و پیش‌ نیاز تحقق این موضوع وجود نیروی انسانی متعهد و کارآمد است. 

چابک سازی در سازمان شهرداری تهران را از بالا به پایین برنامه ریزی می کنیم
1398/5/17 10:22:0|print

مظاهریان در یادداشتی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرده، نوشته است: «بر این باورم که نیروی انسانی موجود در شهرداری تهران فارغ از کمیت، دارای تجارب ارزنده‌ای است که در صورت ایجاد اعتماد میان مدیران ارشد و کارکنان، می‌تواند زمینه تحقق سطوح عملکردی بالاتری را فراهم نماید و عامل اصلی تحقق برنامه ها و افزایش اعتماد عمومی و جلب مشارکت شهروندان باشد.

در این راستا این نوید را به همکاران زحمت‌کش شاغل در شهرداری تهران می‌دهم که در این برش تاریخی از مدیریت شهری، با نگاهی کارآفرینانه به اداره سازمان شهرداری تهران، با رعایت اصول اخلاقی، عدالت و انصاف در تنظیم روابط میان کارکنان، تلاش کرده و چابک‌سازی سازمان را از بالا به پایین برنامه‌ریزی و متناسب‌سازی ساختار و سازمان شهرداری را با محوریت توازن و هماهنگی بیشتر در فرآیندهای کاری در دستور کار قرار خواهیم داد. بدیهی است چنین نگاهی ضمن پایبندی به اصول و استفاده از ابزارهای مناسب، تعرضی به امنیت شغلی کارکنان نداشته و مدیریت ارشد شهری همواره خود را ملزم به صیانت از منافع کارکنان شهرداری تهران می‌داند.»