2019/08/24 - شنبه 2 شهريور 1398
2019/08/24 - شنبه 2 شهريور 1398
مشروح خبر

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران:
عدم رعایت ضوابط مناسب سازی، تخلف است
معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران در جلسه مناسب سازی گفت : در شهرداری تهران دیگر هیچ گونه مجوز اعم از انواع پروانه و گواهی پایان‌کار ساختمانی بدون در نظر گرفتن ضوابط مناسب سازی درکلیه ساختمان ها صادر نمی شود و پروژه های عمرانی جدید نیز در صورت عدم رعایت  ضوابط مناسب سازی افتتاح نخواهند شد.

عدم رعایت ضوابط مناسب سازی، تخلف است
1398/5/15 13:19:0|print

به گزارش شهرنوشت و به نقل از روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، هفدهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری برای معلولان با حضور عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری، زهرا نژاد بهرام، نایب رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران، صفا صبوری دیلمی معاون فنی و عمرانی، شهرداران مناطق ۲۲ گانه، مدیران کل و مدیران عامل شرکت ها و سازمان های مرتبط با موضوع «ارائه گزارش پيشرفت فيزيكي برنامه عملياتي پروژه هاي پايلوت مناسب سازي سال ۱۳۹۷ و تصويب پروژه هاي پايلوت مناسب سازي سال ۱۳۹۸ مناطق ۲۲ گانه» برگزار شد.

در این جلسه معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران ضمن بررسی مسائل موجود در زمینه عملیات اجرایی مناسب سازی سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ گفت: در شهرداری تهران دیگر هیچ گونه مجوز اعم از انواع پروانه و گواهی پایان‌کار ساختمانی بدون در نظر گرفتن ضوابط مناسب سازی در کلیه ساختمان ها صادر نمی شود و پروژه های عمرانی جدید نیز در صورت عدم رعایت ضوابط مناسب سازی افتتاح نخواهند شد.

گلپایگانی افزود: مطابق بخشنامه صادر شده در معاونت شهرسازی و معماری مبنی بر ابلاغ مفاد ویرایش جدید قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت هر گونه اقدامی در این خصوص بر خلاف این رویه مصداق تخلف تلقی می شود و پروژه های عمرانی جدید نیز در صورت عدم رعایت ضوابط مناسب سازی افتتاح نخواهند شد.