2019/08/24 - شنبه 2 شهريور 1398
2019/08/24 - شنبه 2 شهريور 1398
مشروح خبر

خزانه‌دار شورای شهر تهران:
متخصصان برای ارتقاء سطح انضباط مالی شهر تهران شورای شهر را کمک کنند

شهرنوشت: خزانه‌دار شورای شهر تهران گفت: گزارش حسابرسی تلفیقی صورت‌های مالی سال 93 انتشار عمومی خواهد یافت و از جامعه حسابرسی و حسابداران رسمی و تمام متخصصان درخواست می‌شود که شورای پنجم را در جهت ارتقاء سطح انضباط مالی در حوزه پیشگیری و برخورد با متخلفین احتمالی کمک کنند.

متخصصان برای ارتقاء سطح انضباط مالی شهر تهران شورای شهر را کمک کنند
1398/5/13 15:35:0|print

به گزارش خبرنگار شهرنوشت، سید حسن رسولی در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران در ادامه بررسی گزارش حسابرسی تلفیقی صورت‌های مالی سال 93، اظهار کرد: امروز شورای پنجم در مورد یکی از مهم‌ترین وظایف نظارتی در حوزه مالی و محاسباتی تصمیم خواهد گرفت.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش حسابرس مستقل شورای شهر تهران، کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر تهران در حوزه پیشگیری پیشنهاد‌هایی ارائه کرده است که این پیشنهاد‌ها در گام نخست برای اصلاح فرآیندها در شهرداری و در گام دوم منجر به اصلاحاتی در حوزه مقررات گذاری و نظارت در شورای شهر خواهد شد. 

نائب رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر تهران همچنین اعلام کرد: در حوزه بررسی و رسیدگی در مورد بندهایی که مورد تائید قرار نگرفته است، اگر دوستان رأی دهند صورت‌های مالی تلفیقی سال ۹۳ به‌صورت مشروط پذیرفته می‌شود. بندهایی که پذیرفته نمی‌شود بعد از رسیدگی در کمیسیون حقوقی به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان و مدیران شهرداری و در صورت محرز شدن تخلف به مراکز قضایی ارسال خواهد شد.

رسولی با بیان اینکه گزارش حسابرسی تلفیقی صورت‌های مالی سال 93 در سه جلسه شورای شهر تهران موردبررسی قرارگرفته است، تأکید کرد: گزارش حسابرسی تلفیقی صورت‌های مالی سال 93 در اجرای اصل شفافیت انتشار عمومی خواهد یافت و از جامعه حسابرسی و حسابداران رسمی و تمام متخصصان درخواست می‌شود، شورای پنجم را در جهت ارتقاء سطح انضباط مالی در حوزه پیشگیری و برخورد با متخلفین احتمالی کمک کنند.