2019/08/23 - جمعه 1 شهريور 1398
2019/08/23 - جمعه 1 شهريور 1398
مشروح خبر

اعطا تاکید کرد
ضرورت تأیید طرح تفصیلی منطقه 22 در شورای شهر تهران

شهرنوشت: رئیس کمیته معماری و طرح‌ های شهری شورای شهر تهران بر ضرورت تأیید طرح تفصیلی منطقه 22 توسط شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد و گفت: ضرورت دارد طرح تفصیلی این منطقه ابتدا در شورای شهر به تأیید برسد و آنگاه به مراجع ذی‌صلاح ارسال شود.

ضرورت تأیید طرح تفصیلی منطقه 22 در شورای شهر تهران
1398/5/13 12:13:0|print

به گزارش خبرنگار شهرنوشت، علی اعطا در صد و پنجاه و نهمین جلسه علنی شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود با اشاره به ضرورت تأیید طرح تفصیلی منطقه 22 توسط شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: در ماه‌‌ها و هفته‌های اخیر طرح تفصیلی منطقه 22 در دستور جلسات کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرار گرفته است و بررسی آن در کمیته فنی رو به اتمام بوده و در نوبت در شورای عالی شهرسازی و معماری برای تصویب است.

وی با بیان اینکه بر اساس بند 34 ماده 80 قانون شوراها (وظایف و اختیارات شوراها) بررسی و تأیید طرح‌های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی‌ربط قانونی جهت تصویب نهایی باید به شورای شهر ارائه شود گفت: ضرورت دارد طرح تفصیلی منطقه 22 ابتدا در شورای شهر به تأیید برسد و آنگاه به مراجع ذی‌صلاح ارسال شود.

رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران تأکید کرد: بر اساس همین بند قانون، ارسال این طرح به مراجع ذی‌صلاح به منظور تصویب نهایی باید توسط شورا و نه شهرداری صورت پذیرد لذا از شهرداری تهران انتظار می‌رود به منظور اجرای دقیق قانون ترتیبی فراهم شود تا طرح تفصیلی منطقه 22 ابتدا جهت تأیید به شورای شهر تهران ارسال و سپس از طریق این شورا جهت سیر مراحل تصویب به مراجع ذی‌ربط ارسال شود.