2019/08/24 - شنبه 2 شهريور 1398
2019/08/24 - شنبه 2 شهريور 1398
مشروح خبر


تشکیل کارگروه سازگاری با کم آبی و خشکی منظر شهری

در آستانه فصل تابستان، نشست کمیته سیما، منظر و فضای سبز مجمع شهرداران کلانشهرها به صورت پنل تخصصی در همایش و نمایشگاه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی برگزار می شود.

تشکیل کارگروه سازگاری با کم آبی و خشکی منظر شهری
1398/3/29 11:12:0|print

به گزارش شهرنوشت و به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل مجمع کلانشهرها ، بیست و ششمین نشست مدیران عامل سیما و منظر با رویکرد سازگاری با کم آبی و خشکی منظرشهری  به صورت مشترک با حضور مدیران ارشد وزارت نیرو و کشور برگزار می شود.

محسن مرادی دبیر کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست مجمع با اعلام این خبر گفت : در این پنل اختصاصی دو تجربه از سوی شهرداریهای کلانشهر مشهد و اصفهان ارایه خواهد شد ضمن اینکه بالغ بر پنجاه طرح اجرایی و مطالعاتی نیز از سوی سایر شهرداری ها ارائه و از سوی تیم داوری مجمع و سازمان شهردا ریها در حال بررسی می باشد.

این نشست روز چهارشنبه 5 تیرماه از ساعت 10 الی 14 در سالن جلسات وزارت نیرو برگزار می شود.