2019/08/24 - شنبه 2 شهريور 1398
2019/08/24 - شنبه 2 شهريور 1398
مشروح خبر


ادامه اجرای طرح پنجشنبه گردشگری بدون خودرو در ماه مبارک رمضان

رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران از اجرای طرح پنجشنبه گردشگری بدون خودرو در ماه مبارک رمضان خبر داد.

ادامه اجرای طرح پنجشنبه گردشگری بدون خودرو در ماه مبارک رمضان
1398/2/18 8:28:0|print

به گزارش شهرنوشت و به نقل از روابط عمومی ستاد گردشگری، مهدی سیف رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران از ادامه طرح پرسه در شهر در راستای پنج شنبه گردشگری بدون خودرو در ماه مبارک رمضان خبر داد.

وی با اشاره به چهارمین پنج شنبه گردشگری بدون خودرو اظهار داشت: با توجه به استقبال شهروندان این هفته ۱۹ اردیبهشت طرح پرسه در شهر در ۵ منطقه، محدوده میدان پونک منطقه ۲، فلکه چهارم تهرانپارس منطقه ۴ ، محدوده خیابان قزوین منطقه ۱۰، میدان حسن آباد منطقه ۱۱ و دریاچه خلیج فارس در منطقه ۲۲ برگزار می شود و دیگر مناطق نیز از هفته های آتی نسبت به برگزاری این طرح طبق زمان بندی تعیین شده اقدام خواهند کرد.

رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران تصریح کرد: با توجه به شروع ماه مبارک رمضان در برخی مناطق شروع طرح در ساعات بعد از اذان مغرب پیش بینی شده است.