2019/08/23 - جمعه 1 شهريور 1398
2019/08/23 - جمعه 1 شهريور 1398
مشروح خبر


برگزاری دومین همایش برندسازی شهرها با تاکید بر گردشگری شهر تهران

دومین همایش برندسازی شهرها با تاکید بر گردشگری شهر تهران برگزار شد. 

برگزاری دومین همایش برندسازی شهرها با تاکید بر گردشگری شهر تهران
1398/2/10 10:45:0|print

به گزارش شهرنوشت و به نقل از روابط عمومی ستاد گردشگری شهرداری تهران، دومین همایش برندسازی شهرها با حمایت ستاد گردشگری شهرداری تهران در فرهنگسرای اندیشه منطقه هفت برگزار شد.
در ابتدای همایش نیما ناظری، رئیس دانشگاه سیاحان با بیان اینکه هویت برند یعنی تصویری که مخاطبان، از یک برند در ذهن خود دارند اظهار داشت: فعالیت هایی که در این حوزه انجام شده، بسیار کم ثمر است و علت آن عدم وجود یک سیستم منسجم می باشد.
در ادامه مهدی سیف رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران بیان داشت:در موضوع بازاریابی، محصول به تولیدات فیزیکی محدود نمی‌شود و در این مورد به خصوص می توان اماکن و مقاصد گردشگری و یا حتی رویدادها را در زمره محصولات قرار داد و از این روست که موضوع همایش امروز بسیار مهم است.
رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران گفت:با دیدگاه بازاریابی اجتماعی متولیان حوزه گردشگری شهر تهران، علاوه بر پر کردن اوقات فراغت، به فکر تعالی فکری آنها هم هستند و حتی در تحکیم تاریخ شهر و هویت شهر هم موثر خواهند بود.
وی افزود:در حوزه برند شهرتهران می‌بایست به عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی، عوامل شخصی و عوامل روانشناختی شهروندان و گردشگران توجه ویژه داشت و در کنار آن خصوصیات جغرافیایی و جمعیت شناختی شهر تهران نیز مورد توجه قرار گیرد.
فائزه دولتی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه هفت گفت: یک برند زمانی می تواند الهام بخش باشد که بتواند با مخاطبانش ارتباط دو سویه برقرار کند و اعتماد مخاطبانش راجلب کند.
در ادامه دکتر زاهد قادری عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در خصوص روند پیشرفت گردشگری در کشورهای در حال توسعه گفت: طبق آمار شورای جهانی سفر و گردشگری ،پیشرفت در گردشگری شهری از کشورهای توسعه یافته به سمت کشورهای در حال توسعه در حرکت است.
در پایان امین پیرمحمدزاده دبیر همایش ضمن برشمردن اهداف و خیر مقدم به مهمانان دومین همایش برند سازی شهرها از دست‌اندرکاران برگزاری و هماهنگی این همایش تشکر کرد.