2019/08/23 - جمعه 1 شهريور 1398
2019/08/23 - جمعه 1 شهريور 1398
مشروح خبر

امانی در دیدار با سفیر عراق:
رویکرد شورا حضور شهرداری تهران در مراسم اربعین با حداکثر شفافیت است

شهرنوشت: عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: رویکرد شورای شهر تهران حمایت از شهرداری برای حضور در مراسم اربعین است، البته در این زمینه بحث شفاف سازی به جد پیگیری می شود.

رویکرد شورا حضور شهرداری تهران در مراسم اربعین با حداکثر شفافیت است
1398/1/29 19:25:0|print

به گزارش خبرنگار شهرنوشت، شهربانو امانی در دیدار با سفیر عراق که ظهر امروز انجام شد، اظهار کرد: تلاش شورای پنجم شهر تهران شفاف سازی است، چرا که ما وکیل مردم هستیم و خود را مقید به این می دانیم که به شهروندان اعلام کنیم عوارضی که پرداخت می کنند، به چه شکل هزینه می شود. 

وی با بیان اینکه مکتب عاشورا و نهضت حسینی برای مردم ایران مهم است، گفت: رویکرد شورا این است که با فرهنگ اصیل و باورهای دینی خودمان همواره همراه باشیم و در عین حال با رعایت شفافیت، تمامی هزینه های شهرداری تهران در مراسم اربعین را مصوب کنیم. 

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ارتباط میان کشورهای همسایه همچون ایران و عراق فرصت مغتنمی است تا با هزینه کم تر بسیاری از خدمات از جمله خدمات آموزشی تبادل شوند، عنوان کرد: تا آن جا که امکان داشته باشد باید تلاش کنیم از ارتباطاتمان کمک بگیریم و بر اشتراکاتمان تاکید کنیم.

امانی در پایان تصریح کرد: اگر درایت دولت عراق نبود و کردستان عراق تجزیه می شد، امروز مشکلات جدی در کشورهای همسایه از جمله ایران ایجاد می شد.