2019/08/24 - شنبه 2 شهريور 1398
2019/08/24 - شنبه 2 شهريور 1398
مشروح خبر

صبح امروز؛
پنجشنبه های گردشگری بدون خودرو در پایتخت کلید خورد

شهرنوشت: صبح امروز اولین پنجشنبه گردشگری بدون خودرو در پایتخت کلید خورد. 

پنجشنبه های گردشگری بدون خودرو در پایتخت کلید خورد
1398/1/29 11:47:0|print

به گزارش خبرنگار شهرنوشت، امروز پنجشنبه -٢٩ فروردين ماه- افتتاحيه اولين پنجشنبه هاي گردشگري بدون خودرو با حضور مهدي سيف، رئيس ستاد گردشگري شهرداري تهران و جمعي از مردم برگزار شد.

اين برنامه با پرسه در ميدان مشق از سردر باغ ملي آغاز و همچنين با بازديدي از موزه پست، ساختمان وزارت امور خارجه دانشگاه هنر، مجموعه موزه ملك و قزاق خانه به پايان رسيد.

بازديد عموم با توضيحات يك راهنماي گردشگري در خصوص بخش هاي مختلف همراه بود. 

در حاشیه این برنامه، رئيس ستاد گردشگري شهرداري تهران در گفت و گو با خبرنگار شهرنوشت با بيان اينكه در ايام نوروز برنامه «پرسه در شهر» جزو تجربه هاي خوب ستاد گردشگري شهرداري تهران بود، گفت: طرح «پرسه در شهر» براي معرفي قابليت هاي گردشگري شهر تهران به شهروندان و گردشگران به اجرا درآمد. در این طرح، مسيري به همراه يك راهنما انتخاب شده تا قسمت هاي مختلف براي عموم روايت شود.

وي افزود: باتوجه به استقبال عموم از طرح «پرسه در شهر» و همچنين نامگذاري سه شنبه هاي بدون خودرو توسط شهردار محترم، پيشنهاد «پنجشنبه هاي گردشگري بدون خودرو» ارائه و در پايان مورد تصويب قرار گرفت.

رئيس ستاد گرشگري شهرداري تهران با بيان اينكه هدف اصلي اين طرح شناساندن شهر تهران به عموم مردم است، گفت: با همه ي روش ها مي شود گردشگري انجام داد. گاهي اوقات تصور مي شود گردشگري گران است، اما اينطور نيست. اين شيوه گردشگري مويد اين است كه بدون نياز به پرداخت هزينه و استفاده از اتومبيل مي توان در شهر به گردشگري پرداخت.

سيف در خصوص اين طرح توضيح داد: يك روز مختص گردشگري، اما پياده و بدون استفاده از خودرو براي گردشگري شهروندان تهراني در نظر گرفتيم. امروز افتتاحيه اين برنامه است. اميدواريم اين طرح در هفته هاي آتي نيز ادامه پيدا كند. امروز يك نقطه پوشش داده شد، اما از هفته هاي آتي شهروندان مي توانند از دلخواه ترين مسير خود شروع به گردشگري كنند. در اين مسير ها راهنما براي روايت مردم و آشنايي آن ها با ابنيه حضور خواهد داشت.