2019/08/23 - جمعه 1 شهريور 1398
2019/08/23 - جمعه 1 شهريور 1398
مشروح خبر

مخالفت عضو شورا با طرح ساماندهی مشاغل سیار؛
صدراعظم نوری: طرح مذکور دخالت شورا در کار شهرداری است

شهرنوشت: رییس کمیسیون سلامت،محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران طرح ساماندهی مشاغل سیار را دخالت شورا در کار شهرداری دانست. 

صدراعظم نوری: طرح مذکور دخالت شورا در کار شهرداری است
1397/11/23 15:6:0|print

به گزارش خبرنگار شهرنوشت، زهرا صدراعظم نوری ضمن مخالفت با طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون در شهر تهران گفت: این طرح دخالت شورای شهر در کارهای شهرداری است و اگر مسئله‌ای در شهر و شهرداری ایجاد شود، پاسخگوی آن باید هیئت رییسه شورا باشد.

وی ادامه داد: شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل از ابتدا برای ساماندهی مشکلاتی چون دستفروشی و سد معبر ایجاد شده و آوردن این طرح به معنی نادیده گرفتن نیروی انسانی متخصص و کار کارشناسی است. 

نوری با تاکید بر مخالفت خود، با این پیشنهاد که دبیر کمیته ساماندهی صنایع و مشاغل سیار، شرکت ساماندهی باشد، موافقت کرد و گفت: کمیسیون ماده 5 به دنبال کسب درآمد از سد معبر و دستفروشی است، اما شرکت ساماندهی، هدفش تنظیم چارچوب و ساماندهی این نوع فعالیت است؛ در نتیجه با انتخاب شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل به عنوان دبیر این کمیته موافقت می‌کنم.