2019/08/23 - جمعه 1 شهريور 1398
2019/08/23 - جمعه 1 شهريور 1398
مشروح خبر


قانون مربوط به دستفروشان نیازمند بازنگری است

شهرنوشت: عضو شورای شهر تهران بر ضرورت بازنگری در قانون مرتبط با دستفروشان که مصوبه آن برای 50 سال پیش است، تاکید کرد.

قانون مربوط به دستفروشان نیازمند بازنگری است
1397/11/23 15:0:0|print

به گزارش خبرنگار شهرنوشت، شهربانو امانی در جریان بررسی طرح ساماندهی دستفروشان و مشاغل سیار در شهر تهران اظهار کرد: برخی از قوانین از جمله قانون در این حوزه مربوط به 50 سال پیش است که بر اساس شرایط همان زمان طرح ریزی شده است.

وی اضافه کرد: با تحولات صورت گرفته در حوزه شهرنشینی و افزایش مهاجرت به شهرها موضوع دستفروشی در شهرها وجود دارد و ما نمی توانیم با قانونی که 50 سال پیش مصوب شده است، صورت مسئله را پاک کنیم.

عضو شورای شهر تهران به بازدید شبانه خود و معاون برنامه ریزی شهردار تهران از برخی دستفروشی های شهر تهران اشاره کرد و افزود: از یکی از دستفروشان جگرکی شهر سوالی در خصوص محل ارائه دهنده مجوز فعالیتش پرسیدم که مشخص شد هیچ مجوزی ندارد.

امانی با بیان اینکه ما باید به ساماندهی وضعیت اقتصادی و وضعیت بهداشتی دستفروشان توجه داشته باشیم، عنوان کرد: اگر نظارتی در این خصوص وجود ندارد باید تلاش کنیم تا این نظارت ایجاد شود و این نظارت هم به نفع دستفروشان است و هم به نفع شهروندان است.

وی اظهار کرد: ما باید این موضوع را ساماندهی کنیم و نه اینکه شرکتی با عنوان ساماندهی بسازیم و موضوع را رها کنیم تا درآمدی برای شهر ساخته باشیم.