2019/08/23 - جمعه 1 شهريور 1398
2019/08/23 - جمعه 1 شهريور 1398
مشروح خبر

ابتکار در «اولین نشست تجارب موفق حوزه زنان در مدیریت شهری» مطرح کرد
ابلاغ شاخص های عدالت جنسیتی به دستگاه های دولتی در آذرماه

شهرنوشت: معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در اولین نشست تجارب موفق حوزه زنان در مدیریت شهری، از ابلاغ شاخص های عدالت جنسیتی در آذر امسال به تمام دستگاه های دولتی خبر داد.

ابلاغ شاخص های عدالت جنسیتی به دستگاه های دولتی در آذرماه
1397/10/22 14:34:0|print

به گزارش خبرنگار شهرنوشت، معصومه ابتکار در اولین نشست تجارب موفق حوزه زنان در مدیریت شهری که امروز صبح با حضور مشاوران شهرداران مراکز استان ها در شهرداری تهران برگزار شد، اظهار کرد: نقش زنان و خانواده در مدیریت شهری اهمیت فراوان دارد و به طور قطع یکی از محورهای رشد و توسعه متوازن شهری است. ما بدون توجه به زنان و خانواده نمی توانیم به اهدافمان دست پیدا کنیم. بنا براین، نگاه ما برنامه ریزی در این خصوص است.
وی افزود: حرکت ما باید مبتنی بر یک برنامه باشد. عدالت در ابعاد اقتصادی، جنسیتی و ... یکی از آرمان های به ظاهر دست نیافتنی است. اینکه زنان و مردان بتوانند از همه چیز به یک اندازه و با حقوق اولیه برخوردار شوند از اهداف ماست و بحث عدالت چیزی است که با برنامه ریزی می توانیم آن را به دست بیاوریم.
معاون رییس جمهور در امور زنان با اشاره به اینکه ماده 101 قانون برنامه ششم کشور به عدالت جنسیتی تاکید دارد، گفت: این موضوع باید در تمام ادارت جاری شود. ما سیاست های عدالت جنسیتی را تصویب کردیم و شاخص های کلی عدالت جنسیتی را ماه گذشته به تمام دستگاه ها ابلاغ کردیم.
ابتکار با دعوت از شهرداری ها و شوراها برای در دستور کار قرار دادن شاخص های عدالت جسیتی تصریح کرد: اگر شوراهای شهر این شاخص را تصویب کنند تبدیل به سند بالا دستی می شود و می توان برای آن بودجه دریافت کرد و اگر در برنامه شهرداری ها بیاید به عنوان یک محور قرار می گیرد.
وی یا اظهار امیدواری نسبت به اینکه این مورد در بودجه سال 1398 دیده شود، گفت: یکی از اولویت های دولت دوازدهم، زنان است که آقای روحانی در در ابتدای دولت دوازدهم در یک دستورالعمل دستگاه های دولتی را موظف کردند در 4 سال 30 درصد از پست های مدیریتی را براساس توانمندی ها به زنان اختصاص دهند. از آنجا که 41 درصد از کارکنان دولت زن هستند ما این توانایی را در زنان می بینیم.
معاون رییس جمهور با بیان اینکه انتصاب زنان در استانداری ها، فرمانداری ها و مدیران کل در یک سال گذشته رشد یک درصدی داشته است، عنوان کرد: حدود 28 زن همطراز معاون وزیر هستند و این نشان دهنده اتفاقات خوبی در این حوزه است. اگر این اتفاق را در شهرداری بخواهیم باید در شوراهای اسلامی شهر به تصویب برسد.
ابتکار با اشاره به اینکه ماده 102 قانون برنامه ششم توسعه موضوع خانواده را به عنوان مهم ترین نهاد اجتماعی برای رشد و حمایت از انسان ها مطرح کرده است، گفت: در زمینه خانواده هم شاخص هایی در دست تدوین داریم. این شاخص ها می تواند مبنای برنامه ریزی برای خانواده باشد و اینکه یک شهر چه برنامه هایی می تواند داشته باشد که دوستدار خانواده باشد.
وی از آغاز اجرای طرح «گفتگوی ملی خانواده» در 27 شهر خبر داد و تصریح کرد: تاکید ما در این طرح این است که نهاد خانواده در شرایطی که آسیب های بسیاری از جمله مسائل اقتصادی وجود دارد تقویت و تحکیم شود. یکی از موضوعاتی که تمام تحقیقات به آن اشاره دارد اختلال گفتگو در خانواده است و اگر این موضع مورد توجه قرار نگیرد ما در درون خانواده به خصوص با نسل جوان مشکل پیدا می کنیم. اینکه امروز خانواده ها با نسل جوان مشکل دارند به جامعه ما تسری پیدا کرده است و من از همه خواهش می کنم با طرح ملی گفتگوی خانواده نهایت همکاری و مشارکت را داشته باشند.
معاون رییس جمهور عنوان کرد: در آموزش قبل، حین و بعد از ازدواج به مسئله اهمیت ازدواج می پردازیم و این طرح می تواند به ازدواج های موفق کمک کند. شهرداری ها پیش از این به این مسئله می پرداختند.
ابتکار تصریح کرد: در توان افزایی اقتصادی زنان چند اولویت داریم که در اغلب آن ها زنان سرپرست خانوار هستند. ما در این زمینه آموزش های زیادی داشته ایم اما چون برنامه ریزی شده نبودند، موفق نبودند. در حال حاضر با سازمان فنی و حرفه ای طرح مشترکی برای توان افزایی زنان داریم تا بتوانند کسب و کار موفقی داشته باشند.
وی با تاکید بر همکاری شهرداری ها با استارت آپ ها بیان کرد: یکی از جهت گیری های ما حمایت از سازمان های مردم نهاد است. ما در موضوعات اجتماعی سرمایه های عظیم تعاونی، خیریه و سازمان های مردم نهاد را داریم که می توانیم از ظرفیت آن ها استفاده کنیم. شهرداری ها در بازارچه ها و نمایشگاه هایی که برای زنان ایجاد می کنند می توانند از استارت آپ ها هم استفاده کنند. در حال حاضر سازمان بهزیستی همکاری خوبی با سازمان های مردم نهاد در حوزه زنان و کودکان آسیب دیده دارد و انتظار داریم شهرداری ها هم همکاری بهتر و بیشتری با این سازمان ها ایجاد کنند.
معاون رییس جمهور نقش ارتباطی زنان، خانواده و رسانه را بسیار موثر دانست و افزود: این هم افزایی ها در مواقعی که ما در شرایط سختی قرار داریم می تواند کمک کننده باشد.