2019/08/23 - جمعه 1 شهريور 1398
2019/08/23 - جمعه 1 شهريور 1398
مشروح خبر


آدم های اینجا زلال اند

مهدی شیرزاد 

رئیس ستاد مدیریت محله 

آدم های اینجا زلال اند
1397/9/13 12:56:0|print

12 آذر روز جهانی معلولان، به همت همکاران خوبم در اداره کل سلامت شهرداری تهران، مراسمی برای جشن ازدواج 140 زوج معلول برگزار شد.
اینجا، برج میلاد، اوج برج آزادی است. اینجا، ختم کلام است. اینجا، جملات از سرچشمه نگاه روان اند. اینجا، قیافه حرف اول را نمی زند. اینجا، ثروت و مکنت، خوشبختی نمی آورد. اینجا، روشنی آفتاب از دل پر امید سر بر می آورد. و زیبایی قرص قمر، در نگاه پر مهر لانه دارد. اینجا، طبع بلند آدمیان، کوتاهی زبان‌شان را به زانو درآورده است. اینجا، صدای خوش آشنایی، صدایی در این نزدیکی، فریاد بلند گوش های ناشنوا را به سماع درآورده است. اینجا، حکایت، حکایت مهر و وفا است. اینجا، روایت، روایت عشق و صفا است. آدم های اینجا زلال اند. زلال تر از کوثر زمزم. گویی اینان نیز مهرشان را آب روان کرده اند. چشمان‌شان آیینه است. دل‌هایشان جلوه گر نور خداست. آدمی اگر چشم هم داشته باشد، در تاریکی نمی بیند! اینجا، روشنی دل، رهنما است. اینجا، دل‌هایشان گشاده است. قفلی بر دل کسی نیست. برخلاف آنان که گوش دارند و نمی شنوند، اینان شنونده ناشنوایند. می شنوند ندایی را که بسیاری از شنوندگان نمی شنوند! برخلاف آنان که چشم دارند و نمی بینند، اینان بینای نابینایند! می بینند شیرینی صبر و لذت شکری را که بسیاری از بینندگان نمی بینند! اینجا، حقیقت را با دل می جویند! نه با دست و زبان. اینجا، با پای دل می روند نه با پای پا. اینجا محققانه عقد می خوانند. عقد اینان را با داستان آدم و حوا می خوانند. اینجا، بوی پیامبر می آید. اینجا، خدایی در این نزدیکی است. اینجا، کلمه را بر بال جبرئیل نشانده اند. اینجا، سفر قاب قوسین است. اینجا، من اسیر دست و پایم. جان خسته و زبان بسته و آدم بر خاک نشسته!
اینجا
"عشق شادی است/ عشق آزادی است. / عشق آغاز آدمیزادی است. / عشق آتش به سینه داشتن است. / دم همت بر او گماشتن است. / عشق شوری خود فزاینده است. / زایش کهکشان زاینده است. / تپش نبض باغ دردانه است. / در شب پیله، رقص پروانه است. / زندگی چیست؟ عشق ورزیدن. / زندگی را به عشق بخشیدن. / زنده است آن که عشق می ورزد. / دل و جانش به عشق می ارزد ... " (هوشنگ ابتهاج)
مهدی شیرزاد
13 آذر 97