2019/08/23 - جمعه 1 شهريور 1398
2019/08/23 - جمعه 1 شهريور 1398
مشروح خبر


تکذیب بازنشستگی کشت پور؛ یکی از نامزدهای شهرداری تهران

روابط عمومی شهرداری منطقه ۲ گمانه زنی ها و اخبار منتشرشده در رابطه با بازنشستگی رسول کشت پور، شهردار فعلی منطقه و یکی از ۵ گزینه منتخب شورا برای شهرداری تهران را تکذیب کرد.

تکذیب بازنشستگی کشت پور؛ یکی از نامزدهای شهرداری تهران
1397/8/16 11:16:0|print


به گزارش شهرنوشت و‌ به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲، با عنایت به گزارش برخی رسانه ها مبنی بر بازنشستگی رسول کشت پور یکی از 5 کاندیدای منتخب شهرداری تهران، با توجه به حکم کارگزینی وی  به شماره پرسنلی۲۰۵۹۲۳،  رسول کشت پور کارمند رسمی شهرداری تهران بوده و طبق سنوات مذکور 3 سال و 6 ماه دیگر تا پایان خدمت وی باقی مانده است.

گفتنی است؛ خبر غیررسمی ارائه درخواست استعفای رسول کشت پور به سید محمدعلی افشانی، شهردار تهران به دلیل بازنشستگی تکذیب می شود و هیچ نامه استعفایی به دفتر شهردار تهران ارسال نشده لست.