2019/08/20 - سه شنبه 29 مرداد 1398
2019/08/20 - سه شنبه 29 مرداد 1398
مشروح خبر

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران خبر داد
ادامه رایزنی‌ها برای احداث اتوبان شهید شوشتری
احسان نوش آبادی مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران از انجام مقدمات برای آغاز پروژه احداث اتوبان شهید شوشتری خبر داد.
ادامه رایزنی‌ها برای احداث اتوبان شهید شوشتری
1397/8/6 10:40:0|print

نوش آبادی درباره رایزنی با سازمان محیط زیست استان تهران برای آغاز به کار احداث اتوبان شوشتری گفت: هفته گذشته جلسه ای با مسئولان محیط زیست استان تهران و فرماندار شهر تهران برگزار شد. در این جلسه مقرر شد تا معاونت فنی و عمران شهرداری طرح نهایی خود را برای بررسی به سازمان محیط زیست ارائه کند.
نوش آبادی درباره احتمال موافقت اداره کل محیط زیست استان تهران با این طرح گفت: مقدمات این همکاری فراهم شده است اما موافقت با این طرح منوط به بررسی طرح نهایی شده است و مسئولان بلند پایه محیط زیست در این باره اظهار نظر خواهند کرد.
به گفته نوش آبادی این طرح امروز از سوی معاونت فنی و عمران شهرداری تهران به سازمان محیط زیست ارسال شده و قرار است دو هفته بعد پس از برررسی جواب قطعی از سوی این سازمان اعلام شود.
نوش آبادی ابراز امیدواری کرد در صورت موافقت سازمان محیط زیست با آغاز به کار این پروژه ساخت این اتوبان تا پایان نیمه دوم امسال آغاز خواهد شد.
به گزارش شهرنوشت اتوبان شهید شوشتری از پارک ملی سرخه‌حصار که ریه تنفسی تهران است عبور می‌کند و همین موضوع باعث شده تا حفاظت محیط زیست یکی از مداخله گران در احداث این پروژه باشد. پروژه اتوبان شهید شوشتری از دو سال و نیم پیش با مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست متوقف شد.