2019/08/23 - جمعه 1 شهريور 1398
2019/08/23 - جمعه 1 شهريور 1398
مشروح خبر


حفره های مضر یک طرح مفید
حسین جعفری مبارکه
حفره های مضر یک طرح مفید
1397/8/1 17:58:0|print

قانون منع بکارگیری بازنشستگان، پس از تصویب، موجی از امید برای جوانسازی فضای اجرایی کشور را خلق کرد و از این حیث کاربزرگی است. و چون با استقبال رسانه ها،مردم و گروه های سیاسی و اجتماعی روبه رو شد،برخی نواقص آن در این فضای هیجان زده مورد غفلت قرار گرفت. یکی از مهم ترین این نواقص کمک به کاهش سن بازنشستگی است.به طوری که هم اکنون در دنیا میانگین سن بازنشستگی ۶۵ سال است در حالی است که در ایران به ۵۱ سال رسیده است. به طوری که ربیعی وزیر سابق کار به وجود بازنشسته هایی با سن ۴۵ سال در ایران نیز اذعان کرده است. بدون تردید خروج افرادی در این سن از چرخه کار و تولید و ارائه خدمات چندان ،به نفع کشور نیست. و این در هیاهوی رسانه ای و البته هیجان زدگی ناشی از تصویب طرح قانون منع بکارگیری بازنشستگان گمشده است .
در این میان برخی از مشاغل که برای تاثیرگذاری افراد شاغل در آن ''تجربه'' مهم ترین ملاک است نیز مشمول این قانون شده و بخش هایی از نظام اجرایی، قضایی و امنیتی کشور را با مشکلاتی مواجه کرده است. به طور مثال برخی مقامات امنیتی که در سنین نزدیک به بازنشستگی و یا پس از بازنشستگی می‌توانند در نظام امنیتی کشور حضور داشته باشند و تجربه گرانبهای خود را در اختیار امنیت کشور قرار دهند با حسب این قانون باید بازنشسته شوند که بدون تردید خسران بزرگی برای نظام امنیتی و کشور است.

 یکی دیگر از موقعیت هایی که مصوبه جدید مجلس آن را با خطر مواجه کرده است بازنشستگی قضات دیوان عالی کشور است. موقعیتی که کشورهای دیگر به خوبی متوجه آن شده و از آن استفاده می کنند .چندی پیش جنجال اقدام ترامپ  برای بازنشستگی یکی از قضات دیوان عالی آمریکا فضای سیاسی و رسانه ای این کشور را در بر گرفت. ''آنتونی کندی'' که در دوره رونالد ریگان (30 سال پیش)انتخاب شده بود در سن ۸۲ سالگی در کانون جنجالی قرار گرفت که یک طرف آن دونالد ترامپ و تلاش وی برای بازنشستگی او بود و در طرف دیگر موافقان استفاده از تجربه این قاضی کارکشته حضور داشتند . در برخی از کشورها قضات دیوان عالی کشور به صورت مادام العمر منصوب می‌شوند و تنها با استعفا و یا مرگ، ماموریت آنان پایان می گیرد.

 یکی دیگر از این موارد،موقعیت شهردار پایتخت است. در کشورهای  پیشرفته جهان نیز به این موقعیت توجه شده است. شهردار پاریس هم اکنون 59 سال دارد و شهردار پیش از او که تا سال ۲۰۱۴ حضور داشت تا ۶۴ سالگی در این موقعیت بود. آقای ژاک شیراک که تا سال ۱۹۹۵ شهردار پاریس بود نیز تا ۶۵ سالگی شهردار بود و پس از آن در مقام در پس‌جمهور ظاهر شد . نگاهی به فهرست شهرداران لندن نیز نشان می دهد که از فاکتور سن و تجربه در این موقعیت به خوبی استفاده می شود. آقای ''کن لوینسون'' که تا سال ۲۰۰۸ شهردار لندن بود با 63 سال در این جایگاه بود.

جمله آخر  اینکه نباید مزایای فراوان طرح منع به کارگیری بازنشستگان و استقبال جامعه جوان و رسانه های کشور  از آن، سبب غفلت نمایندگان تصویب کننده آن از برخی حفره های خطرناک و نامطلوب آن برای نظام های قضایی، امنیتی و خدماتی کشور، شود.