2019/08/20 - سه شنبه 29 مرداد 1398
2019/08/20 - سه شنبه 29 مرداد 1398
مشروح خبر


شمارش معکوس برای آغاز بهره برداری از پروژه ادامه شمالی بزرگراه شهید صیاد شیرازی
پیشرفت عملیات اجرایی پروژه احداث ادامه شمالی بزرگراه شهید صیاد شیرازی (حدفاصل تقاطع بزرگراه شهید بابایی تا تقاطع بلوار ارتش) از مرز 95 درصد فراتر رفت.
شمارش معکوس برای آغاز بهره برداری از پروژه ادامه شمالی بزرگراه شهید صیاد شیرازی
1397/7/15 10:13:0|print

به گزارش شهرنوشت و به نقل از معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، احسان نوش آبادی مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران ضمن اعلام خبر فوق افزود: تلاش برای تکمیل مسیر 1840 متری امتداد شمالی بزرگراه شهید صیاد شیرازی در مرحله اجرای روکش آسفالت قرار دارد و تاکنون روسازی حدود 1400 متر از طول مسیر انجام شده است.
وی با بیان آنکه عملیات زیرسازی مسیر با استفاده از بتن غلتکی در تمام مقاطع اجرایی رو به اتمام است، از تلاش برای تکمیل نصب هندریل ها و درزهای انبساط در تقاطع های غیرهمسطح مسیر خبر داد.
به گفته مدیرعامل سازمان مهندسی و عمرانی شهر تهران، متعاقب پیشرفت عملیات اجرایی پروژه، ارتباط مسیر شمال به جنوب بلوار اوشانی به بلوار ارتش و همچنین پل اتصال بزرگراه شهید صیاد شیرازی به بلوار ارتش برقرار شده و زیر گذر جنوب به جنوب بزرگراه شهید صیاد شیرازی پیش از سایر تقاطع های مسیر تکمیل شده است.
گفتنی است اتصال بزرگراه شهید صیاد شیرازی به بلوار ارتش و بلوار اوشانی، در کنار اصلاحاتی که در مسیرهای دسترسی بزرگراه امام علی(ع) و بلوار ارتش صورت پذیرفته است، سبب توزیع متناسب بار ترافیک در بزرگراه امام علی(ع) و شریان های ارتباطی جنوب شرق پایتخت خواهد شد. علاوه براین، با بهره برداری از پروژه مذکور، انتظار می رود ضمن کاهش بار ترافیک در شریانهای فرعی مجاور ( خیابان گلزار و خیابان صنایع و...) امکان دسترسی سریعتر ، راحت تر و ایمن تر وسایل نقلیه به بزرگراه ارتش فراهم شده و از حجم تردد در مسیرهای دسترسی فعلی، شامل خیابان های صنایع و لنگری کاسته شود.