2019/08/20 - سه شنبه 29 مرداد 1398
2019/08/20 - سه شنبه 29 مرداد 1398
مشروح خبر


ثبت به روز اطلاعات پروژه های عمرانی در سامانه قراردادهای شهرداری تهران
سازمان مهندسی و عمران شهر تهران تا پایان پاییز امسال به سامانه های جامع مالی و قراردادهای شهرداری تهران می پیوندد.
ثبت به روز اطلاعات پروژه های عمرانی در سامانه قراردادهای شهرداری تهران
1397/7/2 9:19:0|print

به گزارش شهرنوشت و به نقل از معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، همزمان با چهل و چهارمین نشست کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران که به ریاست بهاره آروین برگزار شد، وضعیت بکارگیری سامانه های مالی، قراردادها و کنترل پروژه در سازمان مهندسی و عمران شهر تهران مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

در نشست موردنظر که با حضور احسان نوش آبادی مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران و مدیران ارشد سازمان مربوطه انجام شد، وضعیت این سازمان به عنوان یکی از نهادهای پروژه محور مدیریت شهری در زمینه استفاده از سامانه مالی، سامانه قراردادها و کنترل پروژه بررسی شد تا با توجه به الزام زیرمجموعه های شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات مربوط به معاملات، شرایط راه اندازی کامل سامانه های مذکور در سازمان مهندسی و عمران شهر تهران تا پایان آذرماه سال جاری فراهم شود.

به گفته آروین، حجم بالای قراردادهای عمرانی در سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، پیوستن این سازمان به سامانه های مالی و قراردادهای شهرداری را به یکی از اولویت های کاری کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تبدیل کرده است. همچنین با توجه به  اینکه حجم قابل توجهی از پروژه های عمرانی پایتخت توسط این سازمان اجرا می شود، ثبت به روز اطلاعات مربوط به پیشرفت عملیات اجرایی پروژه ها در سامانه مدیریت و کنترل پروژه از اهمیت بسزایی برخوردار است.