2019/08/20 - سه شنبه 29 مرداد 1398
2019/08/20 - سه شنبه 29 مرداد 1398
مشروح خبر


ارائه پیش نویس احکام فنی و عمرانی برنامه 5 ساله سوم شهر تهران
سومین نشست کمیسیون فرابخشی فنی و عمرانی، با ارائه پیش نویسی از احکام فنی و عمرانی برنامه پنج ساله سوم شهر تهران برگزار شد.
ارائه پیش نویس احکام فنی و عمرانی برنامه 5 ساله سوم شهر تهران
1397/7/1 10:46:0|print

به گزارش شهرنوشت و به نقل از معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، کمیسیون فرابخشی فنی و عمرانی که وظیفه تدوین راهبردهای فنی و عمرانی در برنامه پنج ساله سوم شهر تهران را بر عهده دارد، در سومین جلسه خود به ریاست ایرج معزی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، پیش نویسی از احکام فنی و عمرانی برنامه پنج ساله سوم شهر تهران ارائه کرد.

"پیاده سازی نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران"، "مدیریت واحد و یکپارچه بر زیرساخت ها با رویکرد حفظ، ذخیره و نفوذ منابع آب شهر تهران و عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آب های سطحی"، "تدوین برنامه عملیاتی و دستورالعمل جامع جهت شناسایی پهنه های مستعد فرونشست و فروریزش و کاهش اثرات ناشی از آن"، "تدوین نظام یکپارچه نگهداشت زیرساخت های شهری و همچنین ارزیابی پایداری و مقاوم سازی ساختمان ها، زیرساخت ها و شریان های حیاتی"، "ارتقا تجهیزات و توان آمادگی و بازتوانی عمرانی شهرداری تهران در مقابله با بحران" و "پیاده سازی نظام پدیدآوری، اجرا و بهره برداری طرح ها در شهرداری تهران" از مهم ترین سیاست هایی است که احکام برنامه پنج ساله سوم شهر تهران باید بر مبنای آن ها تدوین شود. 

همچنین "ایجاد زیرساخت های قابل استفاده برای کلیه اقشار جامعه"، "راهبری و مدیریت اقدامات عمرانی با لحاظ حفظ زیستگاه ها و میراث طبیعی شهر"، "تکمیل شبکه معابر بزرگراهی براساس اسناد بالادستی"، "ایجاد مدیریت یکپارچه در سیاستگزاری و برنامه ریزی پروژه های عمرانی" و در نهایت "تدوین و پیاده سازی نظام مستندسازی طرح های عمرانی" از دیگر ملاحظاتی است که در فرآیند تدوین احکام برنامه پنج ساله سوم شهر تهران مورد توجه قرار گرفته است.

طی این نشست گزارشی از جلسات کمیسیون تلفیق برنامه ارائه شد و حاضران به بیان نقطه نظرات خود در خصوص پیش نویس احکام فنی و عمرانی برنامه پنج ساله سوم پرداختند؛ مواردی که باید توسط کمیته علمی و تخصصی فنی و عمرانی در تنظیم نهایی احکام لحاظ شود.

گفتنی است مدیریت شهری پایتخت با توجه به نزدیک بودن زمان پایان برنامه پنج ساله دوم (1397-1393)، تدوین برنامه پنج ساله سوم (1402-1398) را با رویکردی مساله محور و در 3 سطح کلانشهر، منطقه و محله در دستورکار قرار داده است. این برنامه جهت بررسی و تصویب، به همراه برنامه راهبردی- عملیاتی شهرداری تهران به شورای اسلامی شهر تهران ارائه خواهد شد.