2019/08/23 - جمعه 1 شهريور 1398
2019/08/23 - جمعه 1 شهريور 1398
مشروح خبر

عضو کمیته نامگذاری شورای شهر:
کارخانه اتمسفر زمینی را به رایگان در اختیار مترو قرار داده بود
شهرنوشت: عضو کمیته نامگذاری شورای اسلامی شهر تهران گفت: کارخانه اتمسفر زمینی را به رایگان در اختیار مترو قرار داده و تنها درخواستش این بوده که نام ایستگاه اتمسفر شود.
کارخانه اتمسفر زمینی را به رایگان در اختیار مترو قرار داده بود
1397/3/1 12:10:0|print

محمد جواد حق شناس در شصت و پنجمین رسمی شورای شهر تهران گفت: کارخانه اتمسفر زمینی را به رایگان در اختیار مترو قرار داده و تنها درخواستش این بوده که نام ایستگاه اتمسفر شود.

 


عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: در حال حاضر این قرارداد وجود دارد و به دلیل وجود قرارداد با این شرکت درخواست می شود با وجود آن که هر تغییر نامی در مترو 300 میلیون تومان هزینه دارد، این قرارداد انجام شود.

 

اعضای شورای شهر تهران در پایان جلسه امروز با تغییر نام ایستگاه مترو البرز به اتمسفر موافقت کردند.