2019/01/21 - دوشنبه 1 بهمن 1397
2019/01/21 - دوشنبه 1 بهمن 1397
مشروح خبر


آرزو کنیم سایه آدم های خوب از این سرزمین کم نشود
آرزو کنیم سایه آدم های خوب از این سرزمین کم نشود
1397/1/25 10:19:0|print

در عرصه سیاست و اداره مملکت، آدم های خوب خودنافروخته، ممکن است سالیان دراز یا حتی برای همیشه در دهلیزهای غفلت تاریخ یا اذهان گم شوند، قدرنادیده و ناشناس؛ خوبی شان اما گم نمی شود. در خوبی، خاصیت نفوذ هست، می تواند منتزع شود و در زیر پوست اشیاء و زمانه سرایت کند و روزی از جایی سربرآورد؛ آدم عمیقاً دلش می خواهد این حکمت عامیانه را باور کند، حتی در مورد آن دسته از نیک خواهی ها که مجال کوتاهی برای بروز و ظهور یافته اند یا اصلا مجالی نیافته اند. گاهی انگار همین قدر که در یک ذهن شریف، خواستی شریف برای سعادت این سرزمین و مردم نطفه بسته _ هرچند که در همان مرحله ی نطفه گی متوقف شده باشد _ باز هم بذر امیدی است.

رویکردهای مثبت و اتفاقات مبارکی که در چند ماه اخیر در حوزه ی مدیریت جدید شهر تهران روی داده یا در شرف وقوع بوده است، خوشبختانه از نظر بسیاری از مدیران و كارشناسان شهری و شهروندان پنهان نمانده و نخواهد ماند. آنها به چشم خود شاهد بودند که در همین مجال اندک، چگونه در شهرداری فضای انسان محور جایگزین رویکرد ماشینی شد و چطور مسئله خطیر محیط زیست پس از سال ها به طور جدی، بنیادی و عملی در دستور کار قرار گرفت؛ هم در حوزه ی اجرایی، تحقیقی و استانداردها، و هم در تخصیص اعتبارات مالی.

در این مدت، توجه ویژه شهرداری به تعامل با دولت برای حل مشکل آلودگی هوا و نوسازی بافت های فرسوده، نگاه ویژه به استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و پایش مستمر کلیه شاخص های محیط زیستی، تغییر الگوی کشت و آبیاری و توجه به منابع آبی پایدار، مدیریت پسماندها و ساماندهی در حوزه تخصیص اعتبارات مالی، برنامه ریزی برای دست یابی به شهر هوشمند و بهره گیری از ایده های نو در محیط زیست شهری، افزایش سهم درآمد پایدار از کل درآمدهای شهرداری، تنظیم قوانین جدید برای صیانت از باغ های باقیمانده ی تهران ... دست آوردهای کمی نبوده که از چشم های منصف پنهان بماند یا در دهلیزهای فراموشی گم شود.

در این میانه، شاید کمترین کاری که از دست ما برمی آید، این باشد که مراتب اشراف و قدردانی عمیق مان، نسبت به تمام رویکردهای مثبت، اقدامات انسانی و اهتمام ویژه مدیریت متاخر شهر تهران را در مجال اندکی که داشته اند، اعلام و در عین حال آرزو کنیم که سایه آدم های خوب و خوبی آدم ها هیچگاه از این سرزمین کم نشود. آمین

 

در کوی ما شکسته دلی می خرند و بس
بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است

"حافظ"

 

صدرالدين عليپور
رییس مرکز محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران


rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
کدامنیتی
کد را وارد کنید