2019/10/23 - چهارشنبه 1 آبان 1398
2019/10/23 - چهارشنبه 1 آبان 1398
مشروح خبر


بیشترین علت فوت تهرانی ها در بهار95/مناطقی که بیشترین و کمترین مرگ ومیر را داشته اند

گروه خدمات شهری: مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) با اشاره به آمار متوفیان شهر تهران در 3 ماهه اول سال95 گفت: ایست قلبی همچنان اولین دلیل فوت پایتخت نشینان است.

بیشترین علت فوت تهرانی ها در بهار95/مناطقی که بیشترین و کمترین مرگ ومیر را داشته اند
1395/5/4 8:58:34|print

اکبر توکلی در گفت و گو با شهرنوشت با اشاره به آمار فوت شدگان شهر تهران در 3 ماهه اول سال جاری گفت: در این مدت 13409 نفر در شهر تهران فوت کرده اند که این تعداد 7699 نفر مذکر، 5499 مونث و 211 نوزاد را شامل شده است.

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) کمترین فوت شدگان را مربوط به گروه سنی 5 تا 9 سال دانست و افزود: 40پسر، 28 دختر و 6 نوزاد یعنی در کل 74 فوت شده را در این گروه سنی داشته ایم. این در حالیست که بیشترین آمار فوت شدگان هم مربوط به گروه سنی 65 سال به بالا می شود که 7632 نفر شامل 3958 مذکر و 3674 مونث است.

وی با بیان اینکه در خارج از سازمان در 3 ماهه اول سال 4017 فوت شده داشته ایم، خاطر نشان کرد: این آمار مربوط 2456 مرد، 1534زن و 27 نوزاد است و آمار دفن در سازمان 9392 نفر- 5243 مذکر، 3965 مونث، 183 نوزاده- بوده است.

توکلی اظهار کرد: بیشترین علت فوت ایست قلبی است که 1252 نفر به این دلیل جان خود را از دست داده اند 648 مرد، 598 مونث و 6 نوزاد است.

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) با بیان اینکه کمترین تعداد متوفیان تهران مربوط به منطقه 22 شهر تهران است، گفت: این تعداد شامل 62 متوفی مذکر و 39 مونث است که در کل 101 متوفی را شامل می شود. همچنین بیشترین تعداد فوت شدگان در بین 22منطقه پایتخت مربوط به منطقه 4 بوده که 915 فوتی-531 مرد، 382 مونث، 2 نوزاد- را به خود اختصاص داده است.