2017/10/19 - پنجشنبه 27 مهر 1396
2017/10/19 - پنجشنبه 27 مهر 1396
فراخوان / همایش

 

آسمان آبی

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران:
اولویت نخست ما در حمل ونقل عمومی افزایش بهره وری است/افراد سفارش شده را ناکارآمد تلقی می کنم
گروه حمل ونقل عمومی: معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه معتقدم توسعه تنها منوط بر کارهای سیویل و تونل سازی نیست، گفت: نگاه ما به توسعه، نگاهی خارج از آمار و اعداد و ارقام است. شاخص نهایی برای توسعه بهبود وضعیت رفاه و آسایش و ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان است.
آخرین اخبار حمل و نقل عمومی
گروه پژوهش و مدیریت: مشاور محیط زیست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران موتورسیکلت‌ها را معضل اصلی حوزه حمل و نقل و ترافیک دانست و برای ساماندهی وضع موجود راهکارهایی را ارائه کرد. 
1396/7/24 8:2:19
نباید با طرح جمع آوری موتورسیکلت ها احساسی برخورد شود/موتورسیکلت ها عامل یک چهارم آلودگی هوای تهران
گروه حمل ونقل عمومی: پروفسور اشمیتشن استاد دانشگاه و خانم ژاکلین بِگِرو نمايندگان مركز همكاري هاي توسعه ایی و بين المللي آلمان (GIZ) از مرکز کنترل ترافیک تهران بازدید نمودند.
1396/7/23 10:19:18
بازدید نمايندگان مركز همكاري هاي توسعه ای و بين المللي آلمان (GIZ) از مرکز کنترل ترافیک تهران
گروه حمل ونقل عمومی: معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه معتقدم توسعه تنها منوط بر کارهای سیویل و تونل سازی نیست، گفت: نگاه ما به توسعه، نگاهی خارج از آمار و اعداد و ارقام است. شاخص نهایی برای توسعه بهبود وضعیت رفاه و آسایش و ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان است.
1396/7/22 15:13:36
اولویت نخست ما در حمل ونقل عمومی افزایش بهره وری است/افراد سفارش شده را ناکارآمد تلقی می کنم
به دنبال نشست بخشی از خیابان و پیاده رو خیابان خیام اعلام شد؛
فرسایش خاک علت شکست نهر خیابان خیام و فرونشست زمین
گروه حمل ونقل عمومی: شکسته شدن بخشی از نهر خیابان خیام موجب فرو نشست زمین به ابعاد 15 مترمربع شد.
1396/7/22 13:59:50
فرسایش خاک علت شکست نهر خیابان خیام و فرونشست زمین
گروه حمل ونقل عمومی: ساعاتی پیش در محوطه پیاده رو تقاطع خیابان های خیام و وحدت اسلامی زمین به صورت جزیی فرو نشست که خسارتی در پی نداشت.
1396/7/22 11:0:39
عوامل شرکت آب و فاضلاب در حال بررسی مشکل هستند/محوطه ایمن سازی شده است
  گروه حمل ونقل عمومی: ، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ گفت: با ویژگی هایی که شهرداری تهران دارد، نیروی انتظامی باید در کنار شهرداری باشد و ماموریت ها، وظایف و مسئولیت های خود را انجام دهد .
1396/7/20 13:2:46
در کنار شهرداری خواهیم بود تا خدمات دهی بهتری به شهروندان داشته باشیم
چند رسانه ای
نسخه قدیم