2016/09/25 - يكشنبه 4 مهر 1395
2016/09/25 - يكشنبه 4 مهر 1395
فراخوان / همایش

 

آسمان آبی

جایگاه تبلیغات
از روز گذشته صورت گرفت؛
آغاز به كار شيفت دوم مراكز معاينه فني در پایتخت
گروه حمل و نقل عمومي: مديرعامل ستاد مركزي معاينه فني تهران از آغار به كار شيفت دوم مراكز معاينه فني خبر داد. 
دنیامالی با پرداختن به افزایش آلودگی هوا در نیمه دوم سال تاکید کرد؛
لزوم تخصیص سریع تر واگن ها از سوی دولت به مترو تهران
گروه مجلس و شورا: رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران با بیان اینکه ناوگان متروی تهران حداقل یکهزار واگن کم دارد، ضمن اینکه عمر بخش قابل توجهی از قطارهای کنونی نیز به سر آمده و دچار فرسودگی هستند، گفت: وزارت کشور و سازمان شهرداری ها در نظر دارند با کمک متخصصان و سازندگان داخل 2 هزار واگن مترو را در کشور روی خط تولید ببرند که امیدواریم بخش قابل توجهی از این واگن ها به ناوگان حمل و نقل متروی تهران تخصیص یابد.
مدیر عامل برج میلاد تهران در گفت و گو با شهرنوشت تاکید کرد:
تقویت کارکردهای فرهنگی، گردشگری و بین المللی یادمان ملی ایرانیان

گروه فرهنگ و جامعه: مدیرعامل برج میلاد تهران از تقویت کارکردهای فرهنگی و گردشگری یادمان ملی ایرانیان طی سال آتی خبر داد و گفت: نگاه ما به این نماد ملی هیچ گاه به شکل بخشی و جزیره ای نیست و تلاش می کنیم تا کارکردهای این سازه را به آن چه در شان آن است، برسانیم.

چند رسانه ای
نسخه قدیم